1. Ғаффорӣ Нуъмонҷон Усмонзода- ректори ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ,
доктори илмҳои таърих, профессор

2. Муллоев Абдусамад - доктори илмҳои филологӣ, профессор, муовини ректор оид ба корҳои илмии ДДОТ ба номи С. Айнӣ (муовини сармуҳаррир)

3. Абдуллоева Розия Ҳакимовна – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии ДДОТ ба номи С. Айнӣ (котиби масъул)

4. Нуъмонов М. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи методикаи таълими математикаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ

5. Маҷидова Б. - доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи таҳсилоти томактабии ДДОТ ба номи С. Айнӣ

6. Шарипова Д. Я. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи педагогикаи умумии ДДОТ ба номи С. Айнӣ

7. Пирумшоев Ҳ. - доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ

8. Убайдуллоев Н. - доктори илмҳои таърих, профессор, мудири кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ

9. Худойдодов А. - доктори илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ

10. Ҷаматов С. С. - номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии ДДОТ ба номи С. Айнӣ

11. Газиева М. И. - номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумии ДДОТ ба номи С. Айнӣ