Дар маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омўзгорӣ» мақолаҳои мубрами илмӣ дар доираи 4 гурўҳи ихтисосҳо ба нашр қабул карда мешаванд:

13.00.00 - педагогические науки;

10.02.00 – языкознание;

10.01.00 – литературоведение;

07.00.00 - исторические науки и археология