Маҷаллаи илмӣ-пажўҳишии «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ»

Муассис: Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Маҷаллаи илмии «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 31 январи соли 1999, таҳти № 477, 22 январи соли 2014, таҳти № 0187/мҷ ва 11 июни соли 2018 №061ЖР ба қайд гирифта шудааст. Аз соли 2010 инҷониб маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризнависе, ки Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия барои интишори натиҷаҳои илмии рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ тавсия медиҳад, дохил мебошад. Дар маҷалла мақолаҳои илмии устодон, муҳаққиқон, аспирантон ва унвонҷӯёни муассисаҳои мухталифи илмиву таълимии Тоҷикистон ва хориҷи кишвар нашр карда мешаванд. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки маҷаллаи илмии «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» маҷаллаи илмии эътирофгашта дар миқёси давлатҳои ИДМ ва берун аз он аст.

Дар давоми солҳои охир дар маҷаллаи илмии «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» мақолаҳои зиёди мухталиф доир ба улуми сиёсӣ, фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, фарҳангӣ, таърихӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, педагогӣ, филологӣ, равоншиносӣ, ҷуғрофӣ, биологӣ, технологӣ ва ғ. дар бахшҳои улуми гуманитарӣ, ҷомеашиносӣ ва табиӣ ба нашр расидааст. Ҳайати таҳририяи маҷалла аз муҳаққиқон ва донишмандони соҳаҳои мухталифи илм иборат аст.

Маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ҳамасола ба миқдори 6 шумора таҳия ва нашр карда мешавад. Ҳайати кормандон, устодон, профессорон, аспирантон ва унвонҷӯёни Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамасола дар нашри мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» фаъол мебошанд